Om solkraft


Förutsättningarna för solceller är mycket goda i Sverige. Vi har lika många soltimmar som Centraleuropa och dessutom ett svalt klimat som gör att verkningsgraden hos panelerna ökar. Takets placering, lutning och eventuell skuggning avgör hur mycket el solcellerna producerar. När du producerar mer än du förbrukar så säljer du överskottet till ett elhandelsbolag och när du behöver mer än du kan producera så köper du din el. Det gör att du använder elnätet som ett stort batteri. Solpanelerna är utformade för att tåla både kyla, värme och väderväxlingar och har en garanterad livslängd om minst 25 år. De håller däremot ofta längre än så, ibland upp till 40 år. Panelens ovansida är av glas som gör att snö lätt glider av och dessutom smälter snabbare.


 

© Copyright Solius AB

Telefon
070-760 48 60
Org.nummer:
559239-6740